Je wordt door gestuurd naar een vernieuwde pagina

 • oorsuizen is verschrikkelijk, je hoort een geluid in je hoofd.
 • De hersencellen en zenuwcellen die voor het gehoor zorgen zijn overactief, te gevoelig afgesteld.
 • Afwijkingen aan bloedvaten, het gehoorbeentjes of aan het binnenoor kunnen een mogelijke oorzaken zijn .
 • Er is WEL een behandeling die oorsuizen geneest. Wij bieden deze aan ondernemers en executives aan.
 • Je hoeft niet te leren omgaan met oorsuizen. Het lichaam probeert je wat te vertellen. Soort van wie niet horen wil moet maar voelen.
 • Een psycholoog daarbij helpt vaak niet omdat ze niet naar alle verschillende facetten kijken.
 • Soms komt oorsuizen door een griep of ontsteking. Dit zou dan met 6 weken over moeten zijn.

Wat is oorsuizen?

Die verschrikelijke piep. Dat is oorsuizen.

Dat geluid komt niet van buiten, maar zit tussen je oren. Iemand anders kan het geluid niet horen en het is niet meebaar. Maar je hoort het wel. Je bent niet gek. Soms wordt het geluid harder en zachter. Soms is het geluid weg, omdat geluiden uit de omgeving het oorsuizen overstemmen.

Oorsuizen gaat vaak samen met slechthorendheid, maar hoeft geen relatie te hebben met elkaar.

Tinnitus is een ander woord voor oorsuizen.

Wat zijn de verschijnselen van oorsuizen?

Iedereen met oorsuizen hoort een ‘eigen’ geluid, bijvoorbeeld: suizen, rinkelen, fluiten of zoemen. Het geluid is vaak wisselend en kan hard of zacht zijn, en scherp of dof van toon.

Het kan in één oor te horen zijn of in beide oren. Sommige mensen kunnen precies een plek aanwijzen waar ze het geluid vandaan horen komen. Het geluid kan ook midden in uw hoofd klinken. Achter je of alsof het van boven komt.

Vaak neemt de piep of het oorsuizen toe in stilte, omdat het dan in de omgeving stil als u stil in bed ligt te luisteren. Het oorsuizen kan ook zo heftig zijn dat je er futloos en depresief of zelfs suicidaal van wordt. Dit HOEFT NIET.

Hoe ontstaat oorsuizen?

De oorzaak van oorsuizen is als gevolg van stress.

De hersencellen die bij het gehoor een rol spelen, worden overactief. U hoort dan vanzelf een geluid, of de intensiteit neemt toe.

Gehoorcellen (zenuwcellen) in het binnenoor kunnen beschadigd zijn. Ze sturen dan vanzelf geluidsprikkels naar uw hersenen. U hoort dan een geluid dat er in werkelijkheid niet is en door anderen dus niet te horen is. doordat het lichaam te veel stress ervaart en gevoeliger wordt afgesteld. Zie het als een alarm dat afgaat om een muis ipv een mens.
Gehoorcellen kunnen beschadigd zijn door:

 • een langdurige oorontsteking
 • een ontsteking van de gehoorcellen
 • lawaai (ontploffing, discotheek)
 • een ongeval (bijvoorbeeld beschadiging van de schedel).

De gehoorsbeentjes (otosclerose) kunnen beschadigd zijn en oorsuizen geven. Hier kan OPTT niets aan veranderen.

Een vernauwd bloedvat kan het geluid veroorzaken. U hoort dan de bloedstroom op de maat van de hartslag door uw hoofd of langs een oor suizen.

Bepaalde medicijnen (zoals acetylsalicylzuur) kunnen als bijwerking tijdelijk oorsuizen veroorzaken.

Soms is een verkoudheid of oorontsteking de oorzaak van tijdelijk oorsuizen. Binen 6 weken moet het dan weer weg zijn.

Een verstopt oor kan soms tijdelijk oorsuizen veroorzaken. Ga daarom altijd eerst naar de huisarts. Weet wel dat hij niet van deze oplossing weet en waarschijnlijk zegt leer er maar mee leven.... wat dus niet hoeft

Stress speelt de hoofdrol bij oorsuizen.

Wat kunt u zelf doen bij oorsuizen?

De gekoppelde emotie die de oorzaak is dient bovenwater te worden gehaald. Dit is niet makkelijk. Wij zijn hier in gespecialiseerd.  Helaas zegt men maar al te vaak "Er is meestal geen behandeling die oorsuizen geneest" Eigenlijk zegt men hier mee "ik weet het niet" Dit kan erg frustrerend zijn.

Toch hebben sommige mensen onder bepaalde omstandigheden geen of veel minder last van ‘hun geluid’. Bijvoorbeeld:

 • als ze geconcentreerd bezig zijn met werk of hobby;
 • als ze intensief sporten;
 • als ze ontspannen.
 • of andere afleiding strategien gebruiken

Misschien merkt u dat muziek het oorsuizen even doet verdwijnen. Zo kan muziek via oordopjes helpen.


Ook geluiden uit de omgeving kunnen het oorsuizen naar de achtergrond dringen, bijvoorbeeld het tikken van de klok, het blazen van de wind, het ruisen van de zee en verkeer in uw omgeving.

Wanneer oorsuizen ontstaat als bijwerking van medicijnen, is het verstandig uw medicijngebruik aan te passen.

Bij slechthorendheid kan een hoortoestel helpen. Wanneer u geluiden uit de omgeving beter hoort, overstemmen deze het oorsuizen.

Er bestaan ook apparaatjes voor op het oor tegen oorsuizen. Ze heten tinnitusmaskeerders. Ze maken een aangenaam geluid dat het oorsuizen kan overstemmen. Niemand heeft baat bij het maskeren van Tinnitus behalve de leverancier van het apparaat. Wij pakken graag de ooorzaak aan.

Medicijnen bij oorsuizen

Behandeling met medicijnen heeft geen zin.

Wanneer oorsuizen als bijwerking van een medicijn ontstaat, verdwijnt het meestal als het gebruik daarvan wordt gestopt.

Is het oorsuizen bij een verkoudheid ontstaan? Dan kunnen neusdruppels met xylomethazoline soms helpen. Gebruik ze 3 keer per dag, maar niet langer dan 1 week. Het slijmvlies in uw neus en keel (en bij de inwendige gehoorgang) zwelt dan minder op. Soms kan dit ervoor zorgen dat het suizen stopt.